flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Про ТУ ДСА України в Львівській області

    Державну судову адміністрацію України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та установ судової системи було утворено відповідно до Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 на виконання Закону України «Про судоустрій України» від 07.02.2002р. № 3018-III.

    В подальшому, із прийняттям Закону України „Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010р. та після затвердження 22.10.2010р. Радою суддів України Положення про Державну судову адміністрацію України Державна судова адміністрація України отримала статус органу в системі судової влади, діяльність якої підзвітна з’їзду суддів України.

    На даний час, у відповідності до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р., Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень та підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.

    Територіальне управління державної судової адміністрації в Львівській області було утворено 15.09.2002р. у відповідності до вимог ст. 125 Закону України «Про судоустрій України» від 07.02.2002р. № 3018-III.

    Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області розташоване у будівлі за адресою м. Львів, вулиця Драгоманова, 25, на підставі договору оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) № Г-7644-10 від 13.12.2010р.

    Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області діє на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області, затвердженого Головою Державної судової адміністрації України 25.09.2015 р.

    Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області очолює начальник, який призначається на посаду Головою Державної судової адміністрації України.

    В структуру Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській області входить:

- начальник управління;

- заступник начальника управління;

- головний спеціаліст по роботі зі зверненнями та доступу до публічної інформації;

- відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- сектор організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики;

- юридичний сектор;

- сектор з питань управління об’єктами державного майна;

- сектор по роботі з персоналом.

 

    Витяг із Закону України „Про судоустрій і статус суддів”

 

Розділ XI ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

 

Глава 2. Державна судова адміністрація України

 

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

 1. Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.
 2. Державна судова адміністрація України підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.
 3. Державна судова адміністрація України має територіальні управління. Рішення про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості приймається Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя.
 4. Правовий статус посадових осіб Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь визначається Законом України"Про державну службу".
 5. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 6. Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

 

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України

 1. Територіальними органами Державної судової адміністрації України є територіальні управління Державної судової адміністрації України.
 2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює начальник, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
 3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України має заступника, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
 4. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України призначає за погодженням голови місцевого суду на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, застосовує за поданням голови місцевого суду до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.
 5. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації України.
 6. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.

     7. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють свою діяльність відповідно до положення про них, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України на підставі типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України.

 Положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області